Czym jest program ZGrani Zielonogórzanie?

Program „ZGrani Zielonogórzanie 50+” skierowany jest do osób zameldowanych na terenie miasta Zielona Góra oraz do osób byłej Gminy Zielona Góra, które ukończyły 50. rok życia. Uczestnictwo w programie nie jest obwarowane jakimikolwiek innymi ograniczeniami, nie jest także zależne od sytuacji materialnej czy stanu cywilnego. Jedyne warunki do spełnienia to:
  • meldunek na terenie Zielonej Góry
  • ukończone 50 lat.
  Od 1 września 2014 Program obejmuje także mieszkańców dawnej Gminy Zielona Góra.

Program na ma celu aktywizację osób po 50. roku życia, ukazanie różnych możliwości spędzania wolnego czasu, rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy oraz zachętę do korzystania przede wszystkim z usług lokalnych przedsiębiorców.
 
Karta jest imienna. Każdy wnioskodawca wypełnia oddzielny wniosek w formie papierowej lub rejestruje się on-line przy użyciu adresu mailowego. 

Beneficjenci, którzy są dziadkami i chcieliby w przyszłości móc korzystać z ofert skierowanych do nich i ich wnuków, mogą w procesie rejestracji wprowadzić dane identyfikujące Kartę Zielonogórskiej Rodziny „ZGrana Rodzina” dotyczącą wnuka. Na potrzeby Programu przyjmuje się, że wnukami są wyłącznie dzieci pochodzące bezpośrednio od potomstwa beneficjenta. Wówczas, po okazaniu obu kart, możliwe będzie korzystanie z dedykowanych ofert.

Jak dopisać wnuka? Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce INFORMACJE O KARCIE i w regulaminie. Proszę pamiętać, aby wnuki były wpisane na Kartę ZGranej Rodziny swojego rodzica (czyli dziecka wnioskodawcy).