FAQ - Najczęściej zadawane pytania

FAQ czyli najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami:

1.    Nie przyszedł do mnie link aktywacyjny – nie mogę dokończyć składania wniosku.


Proszę wysłać wiadomość poprzez formularz kontaktowy podając adres mailowy, z którego próbował się Pan zarejestrować. Wówczas aktywujemy konto i wyślemy hasło tymczasowe, które posłuży do zalogowania.

2.    Jestem zameldowany w Łężycy czy mogę starać się o wydanie karty ZGrani 50+?

Tak, od 01.09.2014r. o kartę mogą ubiegac się osoby zameldowane na terenie byłej Gminy Zielona Góra.

3.    Mieszkam w Zielonej Górze od 20 lat, płacę tu podatki, ale nie jestem tu zameldowany. Czy mogę starać się o wydanie karty ZGrani 50+?

Nie, Program skierowany jest wyłącznie do osób zameldowanych na terenie miasta Zielona Góra.

4.    Mam tymczasowy meldunek w Zielonej Górze, czy to wystarczy?

Tak, wnioskodawca, aby otrzymać Kartę musi być zameldowany na terenie Zielonej Góry, na stałe lub tymczasowo.
 
5.     50. urodziny mam za 2 miesiące, czy mogę już teraz złożyć wniosek o wydanie karty?

Nie. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba, która ukończyła 50. rok życia.

6.    Posiadam już Kartę ZGranej Rodziny, czy mimo to mogę otrzymać Kartę ZGrani 50+?

Tak. Programy nie wykluczają się wzajemnie.

7.    Mam 55 lat, nie mam wnuków tylko dziecko w wieku 17 lat. Czy mogę dopisać je na swojej Karcie ZGrani 50+?

Nie. Proszę złożyć wniosek o wydanie Karty ZGranej Rodziny – tam można dopisać wszystkie dzieci do 18. roku życia. W przypadku Karty ZGrani 50+ możemy wystawić Kartę tylko na Pana dane.

8.    Posiadam Kartę ZGrani 50+, ale moja żona nie, ponieważ nie spełnia warunków, czy może korzystać z mojej Karty?

Nie, każda karta jest imienna i Partner może poprosić o okazanie dowodu potwierdzającego tożsamość właściciela Karty (dowód osobisty, legitymacja emeryta/rencisty itp.).

9.    Zgubiłam Kartę, czy mogę otrzymać drugą?

Tak, może Pani otrzymać duplikat karty, jednak jego wydanie to koszt 20 zł.

10.    Moja córka nie jest zameldowana w Zielonej Górze, czy mogę dopisać do swojej Karty jej dzieci?

Nie, ponieważ córka nie mając meldunku w ZG, nie posiada Karty ZGranej Rodziny.

11.    Mój wnuk nie jest zameldowany w Zielonej Górze, czy mogę dopisać go swojej Karty?

Nie. Wnuk musi być wpisany na Kartę ZGranej Rodziny – Programy są współfunkcjonujące.

12.    Nie mam wnuków, ale często opiekuję się dzieckiem sąsiadki, czy mogę w jakiś sposób dopisać to dziecko na mojej karcie?

Nie, możliwość korzystania z przywilejów wraz z dziećmi dotyczy tylko wnuków spokrewnionych bezpośrednio z wnioskodawcą, który we wniosku podaje numer Karty ZGranej Rodziny swojego dziecka.

13.    Mam syna, który ma dwójkę dzieci – w wieku 5 i 14 lat. Czy podając numer Karty ZGranej Rodziny syna, mogę korzystać z przywilejów z obojgiem wnuków?

Tak, jeśli poda Pan numer Karty ZGranej Rodziny swojego syna lub karty wnuków, a korzystając z ofert dla dziadków i wnuków będzie Pan miał ze sobą swoją Kartę ZGrani 50+ oraz Kartę ZGranej Rodziny Pańskiego syna. Od 01.09.2014r. Karty ZGranej Rodziny mogą mieć wszystkie dzieci, nawet te najmłodsze.
 

 
14.    Nie mam wnuków, czy mogę starać się o wyrobienie Karty ZGrani 50+?

Tak, dopisanie wnuków na Karcie jest jedynie opcją.

15.    Nie wiedziałam, że można dopisać do Karty swoje wnuki, a posiadam już Kartę ZGrani 50+. Czy mogłabym teraz dopisać moje wnuki? Jaki jest koszt?

Tak, wystarczy przesłać mailowo taką informację wraz z numerem Karty ZGranej Rodziny Pani dziecka – rodzica Pani wnuków lub wnukó. Może Pani również podejść do Biura Programu, w którym na miejscu pomożemy Pani to zrobić. Karta zostanie wymieniona bezpłatnie.

16.    Chcę dopisać wnuka na swojej karcie. Czy wystarczy jak podam jego dane?

Nie. Potrzebny jest numer Karty ZGranej Rodziny, na której wpisany jest wnuk lub numery Kart ZGranej Rodziny wnuków. Proszę więc dopytać syna/córkę czy ma Kartę ZGranej Rodziny i jaki jest jej numer. Wówczas we wniosku proszę wpisać tylko numery Kart ZGranej Rodziny.

17.    Czy są jakieś koszty związane z otrzymaniem Karty ZGrani 50+?

Nie. Program jest bezpłatny, finansowany w całości ze środków miejskich.

18.    Jakie są koszty związane z przystąpieniem do Programu jako partner?

Nie ma żadnych kosztów. Partner przygotowuje ofertę specjalnie dedykowaną pod Program i przeznaczoną wyłącznie dla osób posiadających Kartę ZGrani 50+, a Miasto promuje zarówno Partnera jak i przygotowaną ofertę - na stronie internetowej (po stronie miasta leży przygotowanie banerów i umieszczenie oferty i danych Partnera na stronie), na portalu społecznościowym oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

19.    Dlaczego mój wniosek został odrzucony?

Przyczyny mogą być dwie - brak zameldowania wnioskodawcy na terenie miasta Zielona Góra lub podanie błędnego numeru Karty ZGranej Rodziny dziecka lub wnuka. W celu wyjaśnienia zapraszamy do kontaktu z Biurem Programu.