Informacje o karcie

Karta ZGrani Zielonogórzanie 50+ dedykowana jest mieszkańcom Zielonej Góry, zameldowanym w mieście, którzy ukończyli 50 lat. Jest to grupa docelowa, która swoim zasięgiem obejmuje 1/3 mieszkańców miasta! Możliwość otrzymania Karty i korzystania z możliwości jakie daje nie jest obwarowana żadnymi innymi warunkami. Nie zależy od sytuacji materialnej czy stanu cywilnego. Można jednocześnie posiadać Kartę ZGranej Rodziny i Kartę ZGrani 50+. Funkcjonowanie w mieście obu Programów nie wyklucza się wzajemnie. Oferty przygotowane dla posiadaczy Karty 50+ to zarówno korzyści i profity skierowane bezpośrednio do właścicieli Kart, jak również propozycje na wspólne spędzanie czasu z wnukami.


DODATKOWE MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJE DZIADKOM I BABCIOM POSIADANIE KARTY 50+

Każdy dziadek i każda babcia może skorzystać z ofert przygotowanych specjalnie dla nich i dla ich wnuków. Ważne, aby wnuki były wpisane na Karty ZGranej Rodziny swoich rodziców. Wówczas wystarczy, że wypełniając wniosek o wydanie Karty ZGrani 50+ wnioskodawca w odpowiednim miejscu wpisze numer Karty ZGranej Rodziny swojego dziecka lub dzieci – posiadaczy Kart ZGranej Rodziny, a system automatycznie zweryfikuje poprawność powiązań. Dodatkowo może wpisać w odpowiednie miejsce numer Karty ZGranej Rodziny wnuka. Jest to opcja, która umożliwi korzystanie z szeregu dodatkowych korzyści. 

KILKA SŁÓW O WYDANIU KARTY W RAMACH PROGRAMU ZGRANI 50+

Wydanie Karty ZGrani Zielonogórzanie 50+ następuje w ramach miejskiego programu lojalnościowo – rabatowego, z jednej strony motywującego i zachęcającego zielonogórzan do aktywnego spędzania czasu poprzez korzystanie z przygotowanych ofert, z drugiej integrującego i wspierającego przedsiębiorców z naszego miasta.
 
Karty ZGrani 50+ są imienne i ważne wyłącznie z dowodem tożsamości (dowodem osobistym/legitymacją emeryta i rencisty/prawem jazdy itp.), co oznacza, że Partner Programu będzie mógł poprosić posiadacza karty o okazanie takiego dowodu. 
Karty wydawane są bezterminowo.

Karta wydawana jest bezpłatnie. W przypadku zagubienia lub zniszczenia, wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 20,00 zł. Aby otrzymać duplikat należy dokonać wpłaty przelewem bankowym na konto PKO BP  57 1020 5402 0000 0502 0247 9855   Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Długa 13, w tytule przelewu wpisując: Opłata za duplikat Karty ZGrani Zielonogórzanie 50+ oraz imię i nazwisko posiadacza Karty. Z takim potwierdzeniem przelewu i dowodem osobistym należy zgłosić się po odbiór duplikatu do biura w Ratuszu.
 
CO DAJE POSIADANIE KARTY ZGRANI 50+?
 
Karta upoważniać będzie do korzystania ze specjalnych ofert przygotowanych przez Partnerów Programu. Mogą to być rabaty, specjalne ceny lub określone produkty czy usługi przygotowane wyłącznie dla posiadaczy Kart. Szczegółowe informacje i aktualna oferta dostępne są w zakładce OFERTA. Wszystkie oferty są podzielone na kategorie, aby łatwiej było odnaleźć te najbardziej interesujące. Kategorie tematyczne to:
  1. Gastronomia
  2. Zdrowie i uroda
  3. Dom i ogród
  4. Kursy i szkolenia
  5. Kultura i rozrywka
  6. Sport i rekreacja
  7. Turystyka i wypoczynek
  8. Odzież i obuwie
  9. Dla dziadków i wnuków
  10. Inne
 
CO NALEŻY ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ KARTĘ ZGRANI 50+
 
W celu otrzymania Karty należy wypełnić wniosek w formie papierowej lub elektronicznej. Wnioski dostępne są w Biurze Programu, które mieści się w Zielonogórskim Ratuszu, w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miasta oraz w recepcji hali CRS lub na stronie internetowej www.zgrani50.pl. Karta zostanie wystawiona po sprawdzeniu spełniania przez wnioskodawcę warunków wydania Karty w czasie 20 dni roboczych. Gotowe karty będą wysyłane listem poleconym pod wskazany adres, będzie także możliwość odbioru osobistego w wyznaczonych punktach po okazaniu dowodu tożsamości.
 
Do wypełnienia wniosku niezbędne będzie podanie danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zameldowania oraz danych kontaktowych.
 
JAK DOPISAĆ WNUKI?
 
W przypadku chęci korzystania z przywilejów Programu razem z wnukami, konieczne będzie podanie numerów Kart ZGranej Rodziny swoich dzieci – co automatycznie przypisuje wnioskodawcy jego wnuki – także te, które mają mniej niż 13 lat.
 
Jeżeli wnuk posiada swoją imienną Kartę ZGranej Rodziny, wnioskodawca może również wpisać we wniosku numer Karty ZGranej Rodziny wnuka i wówczas razem z nim korzystać z przywilejów i rabatów dostępnych dla dziadków i wnuków.Wzór 1

 


Wzór 2


Wzór 3

 


Wzór 4

 


Wzór 5