Zajęcia nauki pływania- karnet w specjalnej cenie 112 zł!

ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA W NIEDZIELE - KARNET
W SPECJALNEJ CENIE 112 ZŁ!

W każdą niedzielę nauka pływania dla posiadaczy Kart ZGrani Zielonogórzanie 50 + !
 

ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA W NIEDZIELE - KARNET
W SPECJALNEJ CENIE 112 ZŁ!

W każdą niedzielę nauka pływania dla posiadaczy Kart ZGrani Zielonogórzanie 50 + !
 

Terminy:

Luty: 18,25.02.2018

Marzec: 4,11,18,25.03.2018

Kwiecień: 8,15,22,29.04.2018

Maj: 6,13,20,27.05.2018

Czerwiec: 3,10,17.06. (24.06.2018 - zajęcia dodatkowe)

Cena kursu: 112 zł (17 zajęć + 1 zajęcia dodatkowe)

Godziny:

8.00 – grupa początkująca

9.00 – grupa średniozaawansowana

Zapisy: od 4 lutego r., w recepcji CRS

 1. Miejsce: basen Centrum Rekreacyjno-Sportowego

 2. Liczba uczestników: dwie grupy po 15 osób w grupie

 3. Dzień i godziny zajęć: niedziela, od 8:00 do 8:45 grupa początkująca; od 09:00 do 09:45 grupa zaawansowana

 4. Informacje: recepcja Centrum Rekreacyjno – Sportowego – tel. 68 412 50 00

 5. Zakup karnetów - w kasach Centrum Rekreacyjno-Sportowego.

 6. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w niedzielę

 7. Grupa zostanie utworzona pod warunkiem wykupienia karnetów przez min. 5 osób

 8. Przy zakupie karnetu należy podać dane. Udostępnienie danych jest dobrowolne a ich przetwarzanie zgodne z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., Nr 1182)
  i służy identyfikacji właściciela karnetu w przypadku jego zagubienia. Fakt zagubienia należy niezwłocznie zgłosić w kasie – w przypadku identyfikacji właściciela karnetu kasjerka może wydać nowy karnet i przenieść na niego wartość usług z karnetu zagubionego. Karnet zagubiony zostaje anulowany, za wydanie nowego karnetu pobierana jest bezzwrotna opłata 10 zł.

 9. Kurs obejmuje: 17 kolejnych zajęć oraz dodatkowe zajęcia do wykorzystania przez osoby, które nie mogły być obecne na wszystkich lekcjach.

 10. Cena karnetu: 112zł

 11. Pozostałe niewykorzystane zajęcia przepadają, nie mogą być wykorzystane w innym terminie
  i nie przysługuje za nie zwrot kosztów.

 12. Zajęcia trwają 45 min., dodatkowo osoba może przebywać na basenie 40 min- jeśli przekroczy ten czas naliczana jest dodatkowa opłata według cennika.

 13. Przed wykupieniem karnetu na zajęcia należy wypełnić deklarację w recepcji Centrum Rekreacyjno – Sportowego.

 14. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego użytkownika karnetu. Wraz z zakupem karnetu użytkownik akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień wszystkich regulaminów obowiązujących
  w Centrum Rekreacyjno-Sportowym.

Prosimy o okazanie Karty ZGrani 50+ przed rozpoczęciem transakcji.

Centrum Rekreacyjno-Sportowe

ZOBACZ INFORMACJE O PARTNERZE