15% rabatu na wybrany kurs

15% rabatu na kurs Spawanie MAG, MIG, TIG
10 % rabatu na kursy:
ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE, EKONOMIA, FINANSE 
 • Specjalista ds. kadrowych i płacowych
 • Rachunkowość
 • Pracownik administracyjno – biurowy
 • Magazynier
DŹWIGNICE I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE 
 • Kierowca - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Wymiana butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym
 • Konserwator wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Obsługa suwnic
 • Obsługa żurawi przenośnych (HDS)
 • Obsługa podestów ruchomych (podnośniki koszowe)
 • Obsługa wciągników i wciągarek
 • Obsługa dźwigów towarowo-osobowych
 • Hakowy dźwignic
ENERGETYKA
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne (grupa 1) w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D”
 • Urządzenia i sieci ciepłownicze oraz inne urządzenia energetyczne (grupa 2) w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D”
 • Urządzenia, instalacje i sieci gazowe (grupa 3) w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D”  
 • Montaż urządzeń  i  instalacji  gazowych niskiego ciśnienia do  5 kPa (wewnątrz budynków)
 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania, wodnych i parowych
 • Obsługa autoklawów
 • Instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • Obsługa zespołów prądotwórczych
 • Urządzenia do magazynowania i rozładunku paliw o pojemności powyżej 100 ton
 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
HANDEL 
 • Kasjer-sprzedawca
 • Magazynier
 INFORMATYKA 
 • Obsługa komputera – różne stopnie zaawansowania
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ( ECDL)
 • Grafika komputerowa
TRANSPORT 
 • Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób /rzeczy.
 • Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR
 • Przewóz towarów niebezpiecznych ADR podstawowy
 • Przewóz towarów niebezpiecznych ADR specjalistyczny przewóz w cysternach
 • Przewóz towarów niebezpiecznych ADR specjalistyczny klasa 1
 • Przewóz towarów niebezpiecznych ADR specjalistyczny klasa 7
 • Magazynowanie i obrót towarami niebezpiecznymi ADR
 • Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych (cystern) do towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR i kolejowym RID
 • Napełnianie gazem skroplonym zbiorników pojazdów samochodowych, obsługa stacji tankowania (LPG)
 • Obsługa żurawi przenośnych (HDS)
 • Obsługa podestów ruchomych (podnośniki koszowe)
INNE 
 • Drwal - operator pilarki

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ZOBACZ INFORMACJE O PARTNERZE