Przy zakupie dowolnego ciasta kawa gratis

Przy zakupie dowolnego ciasta, dowolna kawa gratis

Oferta dotyczy konsupmcji w lokalu i obowiązuje do 11.04.2020